Please enable Javascript in your browser.

    Վարկային քարտի ստացման նախնական հայտ
      * դաշտերը պարտադիր են լրացման համար
Հայտը լրացնելուց առաջ խնդրում ենք Ձեզ մանրամասն ծանոթանալ վարկերի տրամադրման սահմանաչափերին և տրամադրման պայմաններին:
  Magniscard

  U-Best Client

  EXPRESS +

  U-CONSTANT +
  U-BOSS

  U-Customers Vega

  U-Customers Aray

  U-Customers BASIC HOUSE
Պահանջվող վարկի գումարը*
 ՀՀ դրամ


Սեռ


Անձնական տվյալներ

Անուն*


Ազգանուն*


Հայրանուն*


Մայրանուն*


Ծննդյան օր* ամիս/օր/տարի


Փաստացի բնակության հասցեն*


Փաստացի բնակության քաղաք*


Փաստացի բնակության մարզ


Փաստացի բնակության երկիր


Գրանցման հասցեն*


Գրանցման բնակության քաղաք*


Գրանցման բնակության մարզ


Գրանցման բնակության երկիր


Ռեզիդենտություն*

 Ռեզիդենտ
 Ոչ ռեզիդենտ


Քաղաքացիություն*Փաստաթղթեր

Անձնագիր
սերիան*
 
համարը*
 
երբ է տրված*ամիս/օր/տարի
 
ում կողմից է տրված*
 
անձնագրի գործողության ժամկետ*ամիս/օր/տարի


Սոցիալական քարտի համարը*


Հեռախոս`

Բնակության վայրի հեռ.*


Բջջային*


E-mail*(Էլ. հասցեի առկայությունը պարտադիր է)
Տեղեկություններ զբաղվածության մասին

Աշխատավայրը (կազմակերպության անվանումը)*
  
Պաշտոնը*
  
Աշխ. ստաժը տվյալ կազմակերպությունում (տարի)*
  
Զուտ աշխատավարձի չափը (ՀՀ դրամ)*
  
Լրացուցիչ եկամուտ (ՀՀ դրամ)
  
Լրացուցիչ եկամտի աղբյուրը
  


Սեփականություն*

  Անշարժ գույք և ավտոմեքենա
 Անշարժ գույք
 Ավտոմեքենա
  Չունեմ


Ընտանեկան կարգավիճակը`*

 Ամուրի
 Ամուսնացած
 Այրի
 Ամուսնալուծված


Կրթություն*

 Բարձրագույն
 Միջնակարգ
 Միջին Մասնագիտական
  Գիտական աստիճան


Որտեղի՞ց եք տեղեկացել online վարկերի տրամադրման մասին:*

 facebook.com
 Regnum.ru
 Banks.am
 Rate.am
 Auto.am
 Slaq.am
 Haynews.am
 Emedia.am
 sport.am
 Lragir.am
 իմացել եմ ընկերներից, ծանոթներից


Նշեք Ձեզ հարմար սպասրկման մասնաճյուղը


Գիտակցում եմ, որ սույն հայտում կեղծ տեղեկություններ նշելու դեպքում Բանկը կհրաժարվի վարկ տրամադրելուց անկախ տրված համաձայնությունից և կնքված պայմանագրերից, համաձայն եմ իմ վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո հարցում կատարելուն

*Ձեր կողմից ուղարկված հայտի մշակումը կատարվում է աշխատանքային օրերին ժամը 09:00-ից մինչեւ 18:00-ը:
.